Riječnik franšizinga i biznisa

Likvidacija

Likvidacija je postupak u kome prestaje pravni subjektivitet pravne osobe, uz potpuno namirenje njegovih vjerovnika. Razlozi za likvidaciju mogu biti: odluka vlasnika pravne osobe, prestanak pravnih uvjeta za postojanje pravne osobe, prestanak prirodnih uvjeta za obavljanje djelatnosti pravne osobe, istek roka na koji je pravno lice osnovano i dr..