Riječnik franšizinga i biznisa

Logotip

Simbol, grafički prikaz, znak, figura ili kombinacija boja koje identificiraju marku (brand).

Izraz je potekao od grčkog logotipos i predstavlja grafički oblikovan naziv organizacije, poduzeća ili nečeg drugog što treba grafički predstaviti. Funkcija mu je osigurati jedinstven i prepoznatljiv grafički identitet objekta predstavljanja.

Vremenom se u uporabi ustoličio i skraćeni oblik logotipa - logo (od grčkog logos tj. znak) koji predstavlja grafički znak koji može ali ne mora sadržavati naziv.

Danas su u uporabi sve moguće kombinacijelogo/logotip i nijedna se ne smatra pogrešnom: logotip može preuzeti ulogu logo-a, logo i logotip mogu se koristiti zajedno ili isključivo zajedno, itd.

Praktično, izraze logo i logotip moežmo smatrati sinonimima.

Ukoliko se koristi samo jedan od ovih izraza smatra se da se misli na bilo koji od njih, a ako se navedu oba, onda se smatra da logo predstavlja grafički simbol, a logotip naziv; ali i dalje predstavljaju jednu cjelinu.