Riječnik franšizinga i biznisa

Mjenica

Obligaciono-pravne vrijednosnica čiji je sadržaj novčano potraživanje. Predstavlja bezuvjetni pismeni nalog izdavaoca mjenice (trasanta) upućen drugoj osobi (trasatu) da, u određeno vrijeme i na određenom mjestu, isplati određeni iznos novca licu naznačenom u mjenici (remitentu) ili drugoj osobi po njegovoj naredbi.