Riječnik franšizinga i biznisa

Multilateralne razvojne banke

U skupinu najvažnijih razvojnih banaka spadaju: Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna financijska korporacija, Inter-amerčki razvojna banka, Azijska razvojna banka, Afrička razvojna banka, Vijeće Europe preseljenje Fonda, Nordijska investicijska banka, Karibske razvojna banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Evropskiinvesticioni fond i Inter-amerčki investicijska korporacija.