Riječnik franšizinga i biznisa

Patent

Patent je isprava koja nositelju patenta potvrđuje isključivo pravo gospodarskog iskorištavanja zaštićenog izuma na određenom području kroz određeno vrijeme. Patent se priznaje za izum koji je nov i inventivan te koji se može industrijski primijeniti.

Bez dopuštenja nositelja patenta drugim je osobama zabranjeno izrađivati, nuditi, prodavati, upotrebljavati, uvoziti i skladištiti proizvod koji je izrađen prema izumu, odnosno zabranjeno je primjenjivati postupak koji je predmet izuma ili nuditi njegovu primjenu. Sklapanjem ugovora o licenciji patenta, nositelj patenta može pravo iskorištavanja zaštićenog izuma ustupiti drugoj osobi.

Patent može biti predmet djelomičnog ili potpunog prijenosa. Ako je patent istovremeno ustupljen većem broju proizvođača, govorimo o paralelnoj licenciji odnosno o paralelnom patentu. Postojanje paralelne licencije ili patenta značajno je za procjenu dopustivosti tzv. paralelnog uvoza.