Riječnik franšizinga i biznisa

Porezni raj

Porezni raj je zemlja ili regija koju zbog postojanja vrlo povoljnog fiskalnog režima odabiru za mjesto legalnog udomljenja one fizičke i/ili pravne osobe koje žele platiti manje poreza, iako se često stvarni prostor odvijanja njihovih poslovnih operacija nalazi u drugim zemljama. Porezni rajevi kao zemlje u kojima određene vrste prihoda ne podliježu posebnim opterećenjima osiguravaju posebne privilegije međunarodnim poduzećima, sa željom i ciljem da ih privuku u svoje područje. Postoje četiri tipa poreznih rajeva: • 1. zemlje bez poreza, npr. Bahami, Bermuda • 2. zemlje s porezima po niskoj stopi, npr. Britanski Djevičanski Otoci; • 3. zemlje u kojima se plaća porez na prihod iz domaćih, ali ne na one iz inozemnih izvora, npr. Hong Kong, Liberija, Panama; • 4. zemlje koje odobravaju specijalne privilegije, tj. koje se smatraju poreznim rajevima samo za granične svrhe.