Riječnik franšizinga i biznisa

Recruiting

Recruiting (eng) - rekruting ili regrutacija: privlačenje, pronalaženje, selekcija i angažiranje kandidata - za posao ili partnera. U franšizingu se termin odnosi na proces kojim se privlače, pronalaze i selektiraju kandidati za primatelje franšiza. Takvi kandidati potom sa franšiznim sustavom ugovaraju suradnju.