Riječnik franšizinga i biznisa

Revizorski izvještaj

Revizorski izvještaj je izvještaj sastavljen nakon obavljanja postupka revizije, koji daje stručno mišljenje u vezi s financijskim izvješćem, koji treba da je u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima. Prilaže se uz financijsko izvješće kompanije zainteresiranim korisnicima, koji time dobivaju uvid u pouzdanost financijskog izvještaja.