Riječnik franšizinga i biznisa

Robni kredit

Robni kredit je uzimanje kredita u inozemstvu za uvoz robe i usluga i davanje kredita za izvoz robe i usluga. Kreditor odobrava zajmotražiocu novčani – financijski kredit radi financiranja kupnje robe i plaćanja usluga, pri čemu je ugovorom o kreditu određena namjena korištenja kredita.

Robni je kredit stoga zapravo financijski kredit s namjenom, za razliku od čistog financijskog kredita kod kojeg se ne određuje namjena i debitor ga koristi prema vlastitoj volji. U praksi robne kredite odobravaju banke i specijalizirane organizacije za financiranje izvoza kupcima u inozemstvu (uvoznicima) uz uvjet da kupac kupi robu u zemlji kreditora ili od kreditorova komitenta, čija se prodaja na inozemnom tržištu ovako financijski podupire.