Riječnik franšizinga i biznisa

Viša sila

Viša sila je pravni pojam koji se odnosi na neki vanjski događaj koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Po objektivnoj teoriji viša sila je događaj koji izlazi iz kruga redovnih događaja iu odnosu na osobu koja bi se trebala pojaviti kao štetnik taj se događaj smatra vanjskim. Po subjektivnoj teoriji viša sila je svaki događaj koji se ni uz maksimalnu opreznost osobe nije mogao ni predvidjeti ni spriječiti. Vanjski događaj znači da je izvan stvari ili radnji kojima je prouzrokovanana šteta. Kao viša sila najčešće se pojavljuje prirodni događaj (primjerice potres), međutim karakter više sile mogu imati i društvene pojave na primjer ratovi, zabrane uvoza, izvoza i sl.. Viša sila je tipičan primjer isključenja protivpravnosti radnje, pa s obzirom na to razlog oslobođenja odgovornosti za štetu (objektivna odgovornost). Često se po pravilu u ugovorima predviđaju sve buduće okolnosti koje mogu nastati, a na koje ugovorne strane ne mogu utjecati, a koje čine ispunjenje ugovora trajno ili privremeno nemogućim. Ako se ostvare pretpostavke primjene odredaba o višoj sili, moguća je obustava ispunjenja ili raskid ugovora.