Riječnik franšizinga i biznisa

WIPO (World Intellectual Property Organization)

WIPO odnosno World Intellectual Property Organization iliti Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo je agencija pod okriljem Ujedinjenih Nacija (UN) čiji je cilj zaštita intelektualnog vlasništva diljem svijeta - u zemljama članicama. WIPO ima sjedište u Švicarskoj, Ženevi i broji 184 članica, među kojima i Hrvatska.

WIPO promovira i razvija zaštitu intelektualnog vlasništva na međunarodnoj razini kroz:

  • Usluge - nudeći usluge kojima se bolje štite patenti, žigovi, industrijsko obličje i oznake zemljopisnog podrijetla na međunarodnoj razini ali i lakše rješavaju sporovi glede istih;
  • Zakonodavne aktivnosti - pomažući razvoj zakonodavnog okvira u zemljama članicama i ne-članicama;
  • Infrastrukturu - podizanje IT platforme koja omogućuje bolje i lakše povezivanje nacionalnih agencija za zaštitu intelektualnog vlasništva; kao i besplatan pristup bazama sa podacima o zaštićenim pravima;
  • Razvoj - kroz aktivnosti vezane za intelektualno vlasništvo i napore da se ista podigne na viši nivo, WIPO potiče ekonomski razvoj u zemljama članicama.

WIPO je uspostavio tzv WIPOnet, globalnu informatičku mrežu, koja povezuje preko 300 nacionalnih ili lokalnih agencija za zaštitu intelektualnog vlasništva u svim zemljama članicama.